ZESPÓŁ


ANDRZEJ PUŁAWSKI Adwokat, założyciel, partner zarządzający w spółce „Puławski, Wasilewski, Kuśnierz & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni.” Spółka partnerska; WYKSZTAŁCENIE:1975-1980 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji; 1987 wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 1980-1987 Prokurator Rejonowy w Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie; od 1987 do chwili obecnej, świadczenie usług prawnych;
Początkowo zajmował się obsługą takich podmiotów gospodarczych jak: PZU S.A., Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy, Totolotek S.A., ponadto brał udział w prywatyzacji państwowych osób prawnych np. Wyszkowskiej Fabryki Mebli, a także w postępowaniu likwidacyjnym i upadłościowym wielu przedsiębiorstw, w tym np. Arston (polskie wydawnictwo płytowe), Mazowieckie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej w Małkini.
Obecnie zajmuje się stałą obsługą klientów z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego, administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego z uwzględnieniem procedury uzyskiwania pozwoleń administracyjnych, doradztwa w zakresie nabycia, zbycia użytkowania wszelkiego rodzaju nieruchomości, kredytowania i innych form finansowania, negocjowanie umów handlowych, umów dotyczących prac projektowych i wykończeniowych. W ramach świadczonych usług sporządza opinie prawne, udziela pisemnych bądź ustnych konsultacji, bierze udział w negocjacjach, sporządza pisma procesowe, występuje jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz polubownymi.

SPECJALIZACJE:- prawo karne - prawo cywilne- prawo procesowe - ubezpieczenia majątkowe- obsługa prawna nieruchomości - ochrona dóbr osobistych- prawo upadłościowe i naprawcze - prawo medyczne
polski/english