PRAWO KARNEPodejmujemy obronę we wszystkich sprawach karnych, na każdym etapie postępowania, w tym także
w sprawach tzw. "przestępstw białych kołnierzyków".
Zapewniamy również reprezentację osób pokrzywdzonych.
polski/english