POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE


Zespół prawników naszej Kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz organami administracji,oraz na etapie negocjacji ugodowych.
polski/english