PRAWO BUDOWLANE I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI


W zakresie prawa budowlanego oferujemy możliwość pełnej obsługi procesu inwestycyjnego. Świadczymy pomoc prawną inwestorom, wykonawcom i podwykonawcom.
W ramach prowadzonej obsługi oferujemy m.in.:
- pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, w tym możliwość    kompleksowego przygotowania wymaganej dokumentacji - pełną obsługę procesu inwestycyjnego - przygotowanie umów developerskich - przygotowanie i negocjowanie umów pomiędzy inwestorem a wykonawcą, jak również pomiędzy    wykonawcą a podwykonawcami - przygotowanie i negocjowanie umów z najemcami

polski/english