WINDYKACJA NALEŻNOŚCI


Prawnicy naszej Kancelarii prowadzą kompleksową obsługę prawną o zasięgu ogólnokrajowym
w zakresie windykacji należności w postępowaniach sądowych zwykłych, nakazowych i upominawczych,
a także na etapie postępowania egzekucyjnego.

Obsługa ta obejmuje również zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowym, układowym
i likwidacyjnym oraz dalsze reprezentowanie w toku tych postępowań. Szeroki zakres spraw
windykacyjnych prowadzonych na rzecz naszych klientów, oraz zróżnicowany charakter spraw
obsługiwanych w postępowaniach o zapłatę zarówno przed sądami, jak i organami egzekucyjnymi,
zaowocował ogromnym doświadczeniem prawników naszej Kancelarii w tej dziedzinie.

polski/english