ZESPÓŁ


MAREK WASILEWSKI Adwokat, partner w spółce „Puławski, Wasilewski, Kuśnierz & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni.” Spółka partnerska, założyciel filii spółki „Puławski, Wasilewski & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni”
w Sopocie;

WYKSZTAŁCENIE:1992-1997 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji; 2008 wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 1999-2006 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdyni; 2006-2008 Zastępca Prokuratora Rejonowego w Sopocie; od 2008 do chwili obecnej, świadczenie usług prawnych;
Początkowo zajmował się obsługą klientów indywidualnych głównie w zakresie prawa karnego,
zwłaszcza dot. ochrony danych osobowych, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także naruszenia tajemnicy korespondencji.

Obecnie zajmuje się stałą obsługą klientów z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, karnegoi administracyjnego.

W ramach świadczonych usług sporządza opinie prawne, udziela pisemnych bądź ustnych konsultacji, bierze udział w negocjacjach, sporządza pisma procesowe, występuje jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz polubownymi.
SPECJALIZACJE: - prawo karne- prawo karno-skarbowe - prawo procesowe- prawo gospodarcze publiczne i prywatne - prawo budowlane- windykacja należności
polski/english