PRAWO CUDZOZIEMCÓW


Zapewniamy naszym Klientom doradztwo w zakresie legalizacji pobytu na terenie Polski oraz uzyskiwania pozwoleń na pracę. Oferujemy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Wypełniamy i kompletujemy wszelkie niezbędne dokumenty, a także reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji państwowej oraz sądami administracyjnymi.
polski/english