PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE


Zespół kancelarii posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, zarówno poprzez
negocjowanie spłat istniejącego zadłużenia z wierzycielami, jak i redukcję kosztów prowadzonej
działalności.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:
- nabywanie wierzytelności w sytuacji nieregularnej, w tym przeprowadzanie analiz prawnych
  i negocjowanie umów nabycia portfeli wierzytelności
- reprezentowanie wierzycieli i dłużników przy składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości
  w postępowaniach upadłościowych
- prowadzenie sporów w postępowaniach upadłościowych oraz związanych z nimi sporów korporacyjnych
- współpraca z tymczasowymi nadzorcami sądowymi, syndykami oraz innymi zarządcami w toku
postępowania upadłościowego


polski/english