PRAWO KARNE GOSPODARCZE


Przestępstwa gospodarcze są to przestępstwa godzące w obrót gospodarczy. W tym obszarze
oferujemy reprezentację na każdym etapie postępowania, a także doradztwo oraz analizę ryzykapodejmowanych decyzji biznesowych.

Zespół prawników naszej Kancelarii specjalizuje się także w sprawach karno-skarbowych.

Zapewniamy naszym Klientom reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami prokuratury, Urzędów Skarbowych oraz Izb Celnych w zakresie odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

polski/english