ZESPÓŁ


PIOTR KUŚNIERZ Adwokat, partner w spółce „Puławski, Wasilewski, Kuśnierz & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni.”Spółka partnerska.

WYKSZTAŁCENIE:1997-2002 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji; 2002-2003 Szkoła Główna Handlowa, Podyplomowe Studia Rachunkowości Zarządczej; 2002-2003 Akademia Wychowania Fizycznego, Podyplomowe Studia Menedżera Sportu; 2006 wpis na listę aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (aplikacja 2006-2009)2009 wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, egzamin adwokacki zdany z wynikiem bardzo dobrym;
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 2003-2004 Urząd Miasta Marki, Eurokoordynator ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych; 2004-2009 „A. Puławski & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka partnerska”, prawnik; 2009 do chwili obecnej „Puławski, Wasilewski & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka partnerska”, partner.

Specjalizacje - prawo karne i karno-skarbowe - prawo procesowe- prawo cywilne - prawo gospodarcze- prawo administracyjne
polski/english