SPRAWY KORPORACYJNE / KONTRAKTY


Oferujemy naszym Klientom – przedsiębiorcom, tj. osobom fizycznym oraz spółkom prawa handlowego, kompleksową obsługę prawną ich działalności. Doradzamy Klientom na każdym etapie rozwoju. Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in. zakładania, likwidacji spółek, łączenia, podziału i przekształceń, podwyższeń kapitału zakładowego. Naszym Klientom zapewniamy: - doradztwo na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, obejmujące wybór formy prawnej, sporządzenie całej niezbędnej dokumentacji - reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz polubownymi, w tym w postępowaniu rejestrowym, a także w postępowaniach z udziałem lub przeciwko spółce, członkom    zarządu w zakresie tzw. sporów korporacyjnych - bieżące doradztwo na rzecz organów spółek handlowych, sporządzanie dokumentów takich jak    protokoły zgromadzeń, uchwały, opinie, - sporządzanie kontraktów handlowych
polski/english